Poltettujen tiilien valmistus

Terca

Poltetut tiilet valmistetaan plastisesta savimassasta. Massaan lisätään yleensä hiekkaa ja sahanpurua sekä tarvittaessa myös muita lisäaineita.

Muokatusta tiilimassasta puristetaan suukappaletta käyttäen savikanki, joka leikataan tiiliaihioiksi. Tiiliaihiot kuivataan ja sen jälkeen ne poltetaan tunneliuunissa, jonka lämpötila on 1000…..1100 oC.

Kotimaisesta savesta valmistettujen tiilien punaiseen perusvärisävyyn vaikuttaa saven rautapitoisuus. Tummia ja kirjavia tiiliä valmistetaan pelkistävällä polttotekniikalla, keltaisia tiiliä lisäaineita käyttämällä. Vaaleita värisävyjä valmistetaan käyttämällä ulkomaisia savia.

Tiilirakenne on ekologinen

Tiilituotteisiin liittyvät päästöt syntyvät pääosin valmistusvaiheessa ja ne edustavat vain pientä osaa (3 –4 %) koko rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä (väh. 100 vuotta).

Tiilirakenne on kestävä ja huoltovapaa eikä siitä emittoidu mitään kaasuja. Lisäksi massiivinen rakenne tasaa lämpötilaeroja ja kykenee hyödyntämään passiivisesti aurinkoenergiaa.

Käytön jälkeen materiaalit voidaan osittain käyttää uudelleen tai kierrättää esimerkiksi murskeena.

Tiilitalon laskennallinen kokonaisenergiankulutus 50 vuoden aikana jakaantuu seuraavasti:

- rakennusmateriaalien tuotanto, rakentaminen ja purku sekä hyöty- ja uusiokäyttö6 %
- rakennuksen lämmitys ja huolto94 %