Poltetut tiilet - Kestävä ja turvallinen

Terca

Poltettua tiiltä on käytetty rakennusmateriaalina jo 6000 vuotta. Koska hyvää on turha muuttaa, tehdään poltettu tiili edelleen samoista aineksista, lähes samoin menetelmin kuin Aatamin aikoina. Ainoana erona on nykyinen koneellinen valmistus, jolla varmistetaan korkea, tasainen laatu sekä mittatarkkuus.

Terca-tiilestä rakennat koko kodin pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Terca-tiilikoti - uusi täystiilinen rakennejärjestelmä

Wienerberger on kehittänyt uuden rakennejärjestelmän, joka koostuu runkotiilestä ja julkisivutiilestä sekä tiilien väliin jäävästä mineraalivilla eristeestä. Lämmöneriste on eriytetty julkisivutiilestä 30 mm:n ilmaraolla, jolloin rakenteen lämmöneriste pysyy kaikissa olosuhteissa kuivana säilyttäen aina parhaan mahdollisen esirtyskykynsä.

Julkisivutiileksi voidaan valita kulloinkin sopiva julkisivutiili

Terca-runkotiili, rakennejärjestelmän peruskappale

Terca-runkotiili on rakennejärjestelmän peruskappale. Suurehkot pystysuuntaiset reiät mahdollistavat sähköputikien vetämisen tiiliseinän sisällä ilman roiloamista.
Myös väliseinät voidaan muurataan runkotiilestä. Näin saavutetaan hyvä äänen eristys myös huoneiden välille.

Muurattu rakenne on ekologinen

Muuraustuotteisiin liittyvät päästöt syntyvät pääosin valmistusvaiheessa ja ne edustavat vain pientä osaa (3-4 %) rakennuksen koko elinkaaren aikaisista päästöistä (vähintään 100 vuotta).

Muurattu rakenne on kestävä ja huoltovapaa eikä siitä emittoidu mitään kaasuja. Lisäksi massiivinen rakenne tasaa lämpötilaeroja ja kykenee hyödyntämään passiivisesti aurinkoenergiaa.

Käytön jälkeen materiaalit voidaan osittain käyttää uudelleen tai kierrättää esimerkiksi murskeena. Tiilitalon kokonaisenergiankulutus 50 vuoden aikana (MJ) jakautuu seuraavasti:

Rakennusmateriaalien tuotanto, rakentaminen ja purku sekä hyöty- ja uusiokäyttö: yhteensä 6 %
Rakennuksen lämmitys ja huolto: yhteensä 94 %