Toimintapolitiikka

Terca

Wienerberger Oy Ab valmistaa ja myy poltettuja tiiliä Suomessa. Omaa valmistusta tapahtuu kahdessa tiilitehtaassa, Korialla ja Lappilassa. Lisäksi harjoitetaan kattotiilien sekä omaa toimintaa lähellä olevien muuraus- ja tulusijatuotteiden välitysmyyntiä. Markkinoinnin ja myynnin hoitaa koko maan kattava alueorganisaatio. Yhtiön keskushallinto toimii Helsingissä.

Wienerberger Oy Ab:n toimii voimassaolevien standardien ja normien mukaisesti, ympäristöä säästäen, laadukkaasti ja tehokkaasti.

Wienerberger Oy Ab:n päämääränä on saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus. Yhtiö kantaa toiminnassaan ympäristövastuuta. Organisaation joka tasolle on määritelty toimintaa koskevat vastuut ja valtuudet. Ympäristön huomioiminen on tasa-arvoinen osa-alue yhtiön liiketoiminnassa.

Tämän saavuttamiseksi Wienerberger Oy Ab:

  • noudattaa omaa toimintaa säätäviä lakeja, asetuksia sekä muita velvoitteita, joihin yhtiö on sitoutunut.
  • parantaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja sekä ympäristötoimenpiteiden tasoa, arvioiden säännöllisesti oman toimintansa tuloksia ja vaikutuksia, asettaen päämääriä ja tavoitteita laadulle ja ympäristölle.
  • luo perustan tuotteiden ja palveluiden laadulle, jossa lähtökohtana on aina asiakas, arvioiden samalla omia taloudellisia toteutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on tarjota optimaalisen korkeaa laatua, joka on myös asiakkaalle edullista.
  • kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja prosesseja sekä käyttää resursseja tarkoituksenmukaisesti.
  • ylläpitää henkilöstön osaamistasoa vastaamaan asiakkaiden asettamia vaatimuksia, tiedostamaan oman työn vaikutuksia laatuun ja ympäristöön sekä toimimaan vastuuntuntoisesti.
  • ylläpitää avointa tiedonvaihtoa sidosryhmiensä kanssa.

Wienerberger Oy Ab

L-E. Nyström
toimitusjohtaja