Poltettujen tiilien ominaisuudet

Terca

Puristuslujuus
Eriväristen ja eri tehtaiden toimittamien tiilien puristuslujuus vaihtelee n. 20...80 MN/m2.

Tiheys
Reikätiilien bruttotiheys on 1150 – 1550 kg/m3, yleisin tiheysluokka 1,3. Täystiilien bruttotiheys on yleensä 1900 – 2050 kg/m3 ja yleisin tiheysluokka 1,9.

Vedenimunopeus ja -kyky
Vedenimunopeus vaihtelee tiilityypistä riippuen 0,5 – 4 kg/m2/min ja vedenimukyky 6 – 20 paino - %.

Lämpöliikkeet
Muuratun rakenteen pituuden lämpötilakertoimena käytetään arvoa 6 x 10-6 1/oC.

Lämmönvarauskyky
Poltettujen tiilien ominaislämpö on noin 0,9 kJ/oC kg ja lämmönjohtavuus noin 0,6 W/moC. Tiilistä muuratut tulisijat ja muut rakenteet varastoivat paljon lämpöä ja luovuttavat sitä hitaasti ja pitkään.

Palon- ja lämmönkestävyys
Tiilet ovat palamattomia rakennustarvikkeita (paloluokka A1). Valmistusmenetelmän ansiosta poltettujen tiilien lämmönkestokyky on hyvä. Tiilet soveltuvat hyvin mm. tulisijojen runkoihin ja hormeihin.

Säänkestävyys
Poltetut tiilet ovat keraamista materiaalia, jonka kemiallinen ja fysikaalinen kestävyys on erittäin hyvä. Julkisivutiilien säänkestävyys varmistetaan valvomalla raaka-aineiden, valmistuksen ja valmiiden tuotteiden laatua ( Standardi SFS 5513, kohta 4.3.7, Menetelmät 1 ja 2 ).